Anunci d’aprovació de la licitació de caça de la temporada 2024

Avui, 17 d’abril de 2024, ha sortit publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona l’anunci d’aprovació  del plec de clàusules que han de regir l’expedient i licitació dels permisos de caça de la temporada 2024. Simultàniament s’anuncia la convocatòria de la licitació.

 

Relació de dates previstes d’execució dels permisos d’isard selectiu:

  • Del octubre de 2024 a l’abril 2025

Relació de dates previstes d’execució dels permisos de mufló:

  • Del novembre al desembre 2024

Relació de dates previstes d’execució dels permisos d’isard trofeu:

  • Del febrer a l’abril del 2025

Anunci

Anuncio licitación 2024

Annex 1 català i castellà 2024 w

Annex 2 català 2024

ANEXO 2 – Castellà 2024