Bo social elèctric

El bo social és un descompte per a col·lectius vulnerables que implica una reducció entre el 25% i 40% sobre la factura total de la llum. Condicions per accedir-hi:

 

  • Ser el titular del subministrament elèctric contractat en la residència habitual
  • Tenir contractat el Preu voluntari per el petit consumidor
  • Ser considerat consumidor vulnerable ( família numerosa, monoparental, pensionista, víctima de terrorisme o de violència de gener, un membre de la unitat familiar amb discapacitat igual o major del 33%…)
  • No superar el consum màxim de 345 KWH mensual i el 4.140 Kwk anual

 

Per més informació:

– Bono social – https://www.companias-de-luz.com/el-bono-social/

– Bono social telefònic – https://www.zona-internet.com/bono-social-telefonico/

– Bono social del aigua – https://www.serviciosluz.com/el-bono-social-del-agua-2020/