Fustanyà

Aquesta població és possiblement la més antiga de les altes valls del Freser.