Guies per adeqüar els negocis a la nova normalitat

Guies per la reducció del contagi per el Covid-19 en el sector turístic

La Secretaria de Estado de Turismo amb coordinació amb el Ministeri de Sanitat ha elaborat les guies d’especificacions per la reducció del contagi per el Coronavirus SARS-COV-2. Les guies contenen especificacions de serveis, neteja i desinfecció, manteniment i gestió del risc pels diferents subsectors del sector turístic.

Aquestes guies completen les mesures disposades per les ordres del Ministeri de Sanitat, i, en tot cas, se supediten a les mateixes.

En la seva elaboració han participat les comunitats autònomes, la Federacion Española de Municipios y Províncias (FEMP), els agents socials, les associacions de cada subsector, experts participants en els grups de treball i la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral (AESPLA), coordinats per l’Institut de Qualitat Turística, entitat a la qual la Secretaría de Estado de Turismo ha encomanat aquesta tasca.

Per consultar les guies cal clicar al següent enllaç:

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Guias-sector-turistico.aspx