Horari del transport escolar. Curs 2023/2024

🔊🔊 L’ajuntament de Queralbs ✍🏼 va sol.licitar al Consell Comarcal del Ripollès, el qual gestiona el servei de transport escolar 🚌, poder fer ús d’aquest transport, en cas de disponibilitat de places lliures, per part de viatgers no escolars.

🟩 A data d’avui, 31 d’octubre de 2023, el Consell Comarcal ens informa que el Servei Territorial de Transport de Girona ha autoritzat el transport d’usuaris externs en les rutes d’autocar escolar.

🔖 Les condicions que cal complir són les següents:

✅-L’acceptació de viatgers no escolars està condicionada a la disponibilitat de places lliures

✅- Els viatgers no escolars en cap cas assumeixen les funcions de monitoratge o acompanyament dels menors, funció que està reservada a la persona contractada per assumir aquesta responsabilitat.

✅- Els viatgers no escolars han de pagar el preu 🎫 del bitllet d’acord amb les tarifes aprovades per al servei públic regular de transport de viatgers per carretera V-1224

‼️ S’adjunta horaris de la Ruta 11 del curs 2023/24‼️