Recomanacions, serveis i noves ajudes per fer front a la violència masclista

L’Institut Català de les Dones posa a disposició de la ciutadania un seguit de documents divulgatius amb recomanacions, serveis i noves ajudes per fer front a la violència masclista en la situació de crisi sociosanitària actual, ja siguis directament una dona que travessa una situació de violència masclista, una persona del seu entorn més immediat o una persona professional del circuit d’abordatge de les violències masclistes.

 

http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/recomanacions-contra-la-violencia-masclista/

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Entorn.pdf

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Professionals.pdf

 

* Pel que fa a les víctimes de violència masclista, hi ha recomanacions específiques en diferents situacions:

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Dones_Identificacio.pdf

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Dones_Ampliat-1.pdf

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Dones_Convivencia_Emocional-1.pdf

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Dones_NoConvivencia.pdf

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Dones_Convivencia_General.pdf