Edictes

Exercici: 2023 Bop: 38-0 Edicte: 1394 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 24-0 Edicte: 740 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Signatura del conveni amb l'Ajuntament de Queralbs per a la constitució d'una reserva forestal
Exercici: 2023 Bop: 7-0 Edicte: 93 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla de l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 11907 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació definitiva de l'expedient 4/2022 de modificació del pressupost de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 215-0 Edicte: 9835 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 201-0 Edicte: 9190 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 194-0 Edicte: 8790 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació inicial del projecte d'urbanització de varis carrers del nucli de Queralbs
Exercici: 2022 Bop: 153-0 Edicte: 7352 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització del carrer de Baix de Queralbs
Exercici: 2022 Bop: 153-0 Edicte: 7338 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació definitiva del projecte de renovació de l'enllumenat públic del nucli de Queralbs
Exercici: 2022 Bop: 153-0 Edicte: 7337 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal de la Vall de Ribes referent a la Placeta de Cal Farreras i al sòl urbanitzable delimitat Q1, camí de Fontalba.

Document sotmès a informació pública

 

Procés de selecció per a cobrir una plaça d’auxiliar