Edicte expedient de domini per a la immatriculació de finques no inscrites

Edicte expedient de domini per a la immatriculació de finques no inscrites a fi d’acreditar la titularitat dels Sr. Francesc Bonada Sanjaume i Joan Bonada Sanjaume.

Termini fins al 24 maig de 2023