Aprovació definitiva de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador i desplaçament a alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil de la comarcal del Ripollès per al curs 2023-24

Transport i menjador