Relació de preus mínims adjudicats en els permisos de la licitació de caça 2023/ Relación de precios mínimos adjudicados en los permisos de la licitación de caza 2023

SELECTIU ISARD/ SELECTIVO REBECO 

  • Preu mínim adjudicat/ Precio mínimo adjudicado: 915,00€

TROFEU MUFLÓ / TROFEO MUFLÓN

  • Preu mínim adjudicat/ Precio mínimo adjudicado: 1.900,00€

 TROFEU ISARD/ TROFEO REBECO

  • Preu mínim adjudicat/ Precio mínimo adjudicado: 4150,00€