Obertura dels sobres de la licitació de caça 2024

La mesa de contractació es reunirà avui, divendres 31 de maig de 2024, a les 13:30h a les dependències de l’Ajuntament per procedir a l’obertura de les ofertes en relació la licitació de caça 2024