Ple Municipal en Sessió Extraordinària el dilluns, 31 de juliol de 2023, a les 17:30h.

Ordre del dia: 


1.- Acord determinació de la periodicitat de les sessions ordinàries del plenari municipal
2.- Acord de constitució de la comissió especial de comptes i la seva composició
3.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia
3.1.- Nomenament de Tinent d’Alcalde
3.2.- Distribució de les àrees i regidories delegades als regidors i regidores
3.3.- Delegació als regidors i regidores per l’autorizació de mantrimonis civils
3.4.- Designació portaveus dels grups municipals
4.- Acord de nomenament dels clavaris de la Corporació
5.- Acord sobre notifiació de les convcoatòries a les essions dels òrgans col·legiats a l’Ajuntament per via telemàtica
6.- Establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació,.
7.- Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals
8.- Nomenament dels representants de l’Ajuntament a diferents organismes